Disclaimer voor Heyleys.nl

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Heyleys.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door iClusion BV . Door het gebruik van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

iClusion BV streeft naar een zo actueel mogelijke website en heeft de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en/of onjuist zijn, dan aanvaardt iClusion BV daarvoor geen enkele aansprakelijkheid jegens wie dan ook.

De informatie over klinische onderzoeken op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Alle informatie die getoond wordt over de klinische onderzoeken is publiek beschikbare informatie van diverse bronnen, welke in een overzichtelijke vorm wordt weergegeven. Er wordt op geen enkele manier eigen inhoud door iClusion BV toegevoegd aan de informatie per getoond klinisch onderzoek. Deze website geeft geen medisch advies. Voor medisch advies dient u contact op te nemen met uw huisarts en/of specialist.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Op Heyleys.nl staan verwijzingen naar verschillende internetsites. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. iClusion BV draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie die op deze internetsites aangeboden worden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iClusion BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen die op de website staan (exclusief de informatie over de klinische onderzoeken) over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier aan anderen ter beschikking te stellen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten berusten bij iClusion BV, of de betreffende rechthebbende en geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website.

Wijzigingen

iClusion BV mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. iClusion BV raadt dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Rotterdam, 29 oktober 2020