Terug naar overzicht

ACT15378 Isakids

Algemeen

Een open-label onderzoek met één enkele groep om de antitumoractiviteit, veiligheid en farmacokinetiek van isatuximab te beoordelen, bij gebruik in combinatie met chemotherapie bij pediatrische patiënten vanaf 28 dagen oud tot jonger dan 18 jaar, met recidief/refractaire B- of T-cel acute lymfatische leukemie of acute myeloïde leukemie in de eerste of tweede relaps.

Leeftijd
Enkel kinderen
Fase onderzoek
Fase 2
Bij diagnose
  • ALL
  • AML

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht