Terug naar overzicht

AdvanTIG-302

Algemeen

Een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek naar het anti TIGIT-antilichaam BGB A1217 in combinatie met tislelizumab, vergeleken met pembrolizumab, bij patiënten met niet eerder behandelde, op PD-L1-expressie geselecteerde en lokaal gevorderde, niet-operabele of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Niet-kleincellige longkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht