Terug naar overzicht

ARROW2

Algemeen

Een gerandomiseerd, open-label, fase 3-onderzoek ter vergelijking van eenmaal per week vs. tweemaal per week carfilzomib in combinatie met lenalidomide en dexamethason bij proefpersonen met recidiverend of refractair multipel myeloom (A.R.R.O.W.2)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Multipel myeloom

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht