Terug naar overzicht

CA209-77T

Algemeen

Een fase 3, dubbelblind gerandomiseerd onderzoek met neoadjuvante chemotherapie plus nivolumab versus neoadjuvante chemotherapie plus placebo, gevolgd door een chirurgische resectie en adjuvante behandeling met nivolumab of placebo bij proefpersonen met opereerbaar stadium II-IIIB niet-kleincellige longkanker

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Niet-kleincellige longkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht