Terug naar overzicht

CC-220-MM-002

Automatisch zoeken!

Op basis van je persoonlijk medisch profiel zoeken wij 24/7 naar studies die bij jouw specifieke situatie passen.

Algemeen

Een gerandomiseerd, open-label fase 3-onderzoek in meerdere centra ter vergelijking van iberdomide, daratumumab en dexamethason (IberDd) versus daratumumab, bortezomib en dexamethason (DVd) bij proefpersonen met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (RRMM)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Multipel myeloom

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht