Terug naar overzicht

CINC280I12201

Algemeen

Een gerandomiseerde, open label, multicenter fase II studie die de werkzaamheid en veiligheid van capmatinib (INC280) plus pembrolizumab versus pembrolizumab alleen als eerstelijnsbehandeling voor lokaal gevorderde of metastatische niet-kleincellige longkanker met PD-L1≥ 50% beoordeelt.

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 2
Bij diagnose
  • Niet-kleincellige longkanker

Heb je interesse in dit onderzoek?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht