Terug naar overzicht

D419EC00001

Algemeen

Een fase I/II, open-label, multicenter onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid en preliminaire werkzaamheid van durvalumab monotherapie of durvalumab in combinatie met tremelimumab te beoordelen bij pediatrische patiënten met gevorderde solide tumoren en hematologische maligniteiten.

Leeftijd
Enkel kinderen
Fase onderzoek
Fase 1/2
Bij diagnose
  • Solide tumoren
  • Hematologie

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht