Terug naar overzicht

DREAMM 3 (GSK207495)

Algemeen

Een fase III, open-label, gerandomiseerd onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid te beoordelen van belantamab mafodotin als enkelvoudig middel vergeleken met pomalidomide plus laaggedoseerd dexamethason (pom/dex) bij deelnemers met recidief/refractair multipel myeloom (RRMM) (DREAMM 3)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Multipel myeloom

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht