Terug naar overzicht

ECHELON-3 / SGN35-031

Automatisch zoeken!

Op basis van je persoonlijk medisch profiel zoeken wij 24/7 naar studies die bij jouw specifieke situatie passen.

Algemeen

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, actief vergelijkend, multicentrisch, fase 3-onderzoek naar Brentuximab Vedotin of placebo in combinatie met lenalidomide en rituximab bij proefpersonen met recidief of refractair diffuus grootcellige B-cellymfoom (Diffuse Large B-cell Lymphoma, DLBCL)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • DLBCL

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht