Terug naar overzicht

GeoMETry 3 (CINC280A2301)

Algemeen

Fase III gerandomiseerd gecontroleerd open-label multicenter wereldwijd onderzoek met capmatinib in vergelijking met standaardchemotherapie met docetaxel bij voorbehandelde patiënten met EGFR-wild-type en ALK-negatieve lokaal gevorderde of uitgezaaide (stadium IIIB/C of IV) NSCLC met een MET exon 14 skipping mutatie (MET∆ex14)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Niet-kleincellige longkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht