Terug naar overzicht

GLOW

Algemeen

Een fase 3, wereldwijd, dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek in meerdere centra naar de werkzaamheid van zolbetuximab (IMAB362) plus CAPOX ten opzichte van placebo plus CAPOX als eerstelijnsbehandeling voor proefpersonen met Claudin (CLDN)18.2-positief, HER2-negatief, plaatselijk gevorderd niet-reseceerbaar of gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale junctie (GEJ)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Maagkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht