Terug naar overzicht

GSK3326595 (9018/0006)

Automatisch zoeken!

Op basis van je persoonlijk medisch profiel zoeken wij 24/7 naar studies die bij jouw specifieke situatie passen.

Algemeen

Een fase I-, open-label, dosisescalatiestudie voor het onderzoeken van de veiligheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en klinische activiteit van GSK3326595 bij proefpersonen met solide tumoren en non-Hodgkin-lymfoom.

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 1
Bij diagnose
  • Solide tumoren
  • Non-Hodgkin
  • Adenoïd cysteus carcinoom
  • Glioblastoom multiforme
  • Urinewegkanker
  • Borstkanker hormoonpositief
  • Borstkanker triple negatief
  • Niet-kleincellige longkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht