Terug naar overzicht

INTERLINK-1

Algemeen

Een gerandomiseerd, dubbelblind, multicentrisch, wereldwijd fase 3-onderzoek naar monalizumab of placebo in combinatie met cetuximab bij patiënten met terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van hoofd en hals dat eerder werd behandeld met een immuun checkpoint remmer (INTERLINK-1)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Hoofd-halskanker
Deelnemende ziekenhuizen
  • Leids Universitair Medisch Centrum

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht