Terug naar overzicht

LEAP-011 (MK7902-011)

Algemeen

Een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab (MK-3475) in combinatie met lenvatinib (E7080/MK-7902) versus pembrolizumab en placebo als eerstelijnsbehandeling voor plaatselijk gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij deelnemers die niet in aanmerking komen voor cisplatine en van wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen, en bij deelnemers die niet in aanmerking komen voor gelijk welke platinabevattende chemotherapie, ongeacht de PD-L1-expressie (LEAP- 011)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Blaaskanker
  • Urinewegkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht