Terug naar overzicht

MERMAID-1

Algemeen

Een dubbelblind, placebo-gecontroleerd, multi-centrum, gerandomiseerd fase III-onderzoek om de effectiviteit te bepalen van adjuvante behandeling met durvalumab in combinatie met platinum bevattende chemotherapie, bij patiënten met compleet verwijderd, stadium II-III, niet-kleincellig longkanker (MerMaiD1)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Niet-kleincellige longkanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht