Terug naar overzicht

PROPEL-36

Automatisch zoeken!

Op basis van je persoonlijk medisch profiel zoeken wij 24/7 naar studies die bij jouw specifieke situatie passen.

Algemeen

Een gerandomiseerd, open-label fase 2/3-onderzoek ter vergelijking van bempegaldesleukin in combinatie met pembrolizumab versus pembrolizumab alleen bij eerstelijnsbehandeling van patiënten met gemetastaseerd of terugkerend plaveiselcelcarcinoom van hoofd en hals met PD-L1 expressieve tumoren (PROPEL-36)

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 2/3
Bij diagnose
  • Hoofd-halskanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht