Terug naar overzicht

SKYSCRAPER-01 (GO41717)

Automatisch zoeken!

Op basis van je persoonlijk medisch profiel zoeken wij 24/7 naar studies die bij jouw specifieke situatie passen.

Algemeen

Een fase III, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie van tiragolumab, een anti-tigit antilichaam, in combinatie met atezolizumab vergeleken met placebo in combinatie met atezolizumab in patiënten met onbehandelde lokaal gevorderde niet opereerbaar of gemetastaseerde pd-l1 geselecteerde niet kleincellige longkanker.

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Niet-kleincellige longkanker
Deelnemende ziekenhuizen
  • MCL Leeuwarden

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht