Terug naar overzicht

The COMPETE Study

Algemeen

Een prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label, multicenter fase III onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) met 177Lu-Edotreotide vergeleken met een doelgerichte moleculaire behandeling met Everolimus bij patiënten met inoperabele, progressieve, somatostatine receptor-positive evaluatie (SSTR +), neuro-endocriene tumoren waarvan de oorsprong ligt in de maagdarm of pancreas (GEP-NET).

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 3
Bij diagnose
  • Neuro-endocrine kanker

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht