Terug naar overzicht

WiNK

Automatisch zoeken!

Op basis van je persoonlijk medisch profiel zoeken wij 24/7 naar studies die bij jouw specifieke situatie passen.

Algemeen

Een prospectief, open-label, multicenter fase I-IIa-onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van oNKord®, een gebruiksklaar, ex vivo-gekweekt allogeen NK-celpreparaat, bij proefpersonen met acute myeloïde leukemie die in complete morfologische remissie zijn met meetbare restziekte en zonder een sterke indicatie voor stamceltransplantatie

Leeftijd
Enkel volwassenen
Fase onderzoek
Fase 1/2
Bij diagnose
  • AML

Heb je interesse in deze studie?

Twijfel je nog of het geschikt is voor jou? Heyleys helpt je graag met de vervolgstappen.

Bekijk de vervolgstappen
Terug naar overzicht